شاید .....

شاید این سرنوشت  انسان است که همواره تا آخرین لحظه حیات نیز در صدد تجربه کردن  است .

که در نوع خود هم جالب است و هم گاهی مخاطره آمیز !

 

 

 

/ 1 نظر / 17 بازدید