عمر

گر بود عمر به میخانه رسم بار دگر   بجز از خدمت رندان نکنم کار دگر

/ 3 نظر / 23 بازدید
پریسا

چون می گذرد عمر غمی نیست دگر !!!!

چکامه

خواندم... من هم به روزم: از چه باید نوشت؟ از کدام درد حرف بزنیم؟

چکامه

خسرو شکیبایی درگذشت.... افسوس.... سیاه و سفید فکر کردن، تنها دو بعد جهان را به ما نشان می دهد ...