ماجرای مردی که نه روز بعد مرد   

ماجری يک زندگی ست در زير خروارها خاک و برشی از لحظات ميان مرگ و زندگی ومرگ که لحظه به لحظه تو را در خود ميکشد و ناله دهشتناک يک بوف پير که همراه توست.
اين اغاز يک نمايش است ...
لینک
سه‌شنبه ٧ بهمن ،۱۳۸٢ - ع - شین