آتش کاروان خاموش شد .   

نمی دانم اين چند روز باقی مانده از سال ۸۴ چگونه سپری خواهد شد ؟ 

 حتما تا اين لحظه از خبر در گذشت استاد علی تجويدی ( آهنگساز ترانه های ماندگار ) مطلع شده ايد    

براستی سال سختی را  سپری کرديم .........ملتهب و پر حادثه در همه ی عرصه ها ........!

لینک
پنجشنبه ٢٥ اسفند ،۱۳۸٤ - ع - شین