سال جدید   

زمان به سرعت می گذرد بدون آنکه متوجه باشیم

امروز بعد از مدتها سری به اینجا زدم و تازه متوجه شدم که از اولین مطلبی که در این وبلاگ نوشتم بیش از ۶ سال گذشته ، انگار همین دیروز بود که نخستین مطلب رو نوشتم .

لینک
سه‌شنبه ۱٠ فروردین ،۱۳۸٩ - ع - شین