روز جهانی فردوسی   

بناهای آباد گردد خراب       ز باران و از گردش آفتاب
پِی اَفکندم از نظم کاخی بلند       که از باد و باران نیابد گزند
بسی رنج بردم در این سال سی       عَجَم زنده کردم بدین پارسی

 

امروز  ۲۵ ارديبهشت مصادف است با روزجهانی فردوسی شاعر بلند آوازه ی ايرانی ، اين روز را  به  شيفتگان اين شاعر حماسی سرا در سراسر جهان تبريک می گويم .

لینک
دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ،۱۳۸٥ - ع - شین

   دستگيری دکتر رامين جهانبگلو   

دکتر رامين جهانبگلو چهره سرشناس فلسفه ايران در فرودگاه مهرآباد تهران دستگير شد . البته اين خبر تا اين لحظه توسط قوه قضائيه تائيد نشده است .

لینک
پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ،۱۳۸٥ - ع - شین

   بی حجابی ديگر چه صيغه ای ست   

اين روزها در کنار ماجرای انرژی هسته ای ، دشواری شرايط ايران ، حکم شورای امينت و مخالفت جدی و بی سابقه اکثر کشورهای مطرح دنيا در برابر ايران  ، مسئله ای که شايد تا اندازه ای توانسته است اين جريان را تحت شعاع خود قرار دهد جريان پوشش خانمها ست که از آن به عنوان پديده  بی حجابی ياد می کنند و  انگار نه انگار که ۲۷ سال از انقلاب می گذرد دائما حس می کنی که همان ديدگاههای انقلابی ، همراه با افراد دو آتشــه و صد البته  با شدتی بيشتر در راه مبارزه با نوع پوشش خانمها وارد کارزار شـــــده اند .

اما من تنها يک چيز برايم جای سئوال است و آن اينکه بی حجابی يعنی چه .............!؟

لینک
دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ،۱۳۸٥ - ع - شین