همه چيز دشوار است ظاهرا   

مدت زیادی ست که دل و دماغ درستی ندارم ، نه فکر می کنم ، نه می نویسم ، بلکه فقط روزهایم را سپری می کنم آن هم با چه اوضاعی ، نه می شود به کسی چیزی گفت و نه می شود کاری کرد ، اینجا هم که نمی شود زیاد روشن صحبت کرد .........!

رواق منظر چشم من آشیانه توست

                                                           کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

لینک
یکشنبه ٢٩ بهمن ،۱۳۸٥ - ع - شین

   با حافظ   

شراب تلخ می خواهم که مرد افکن بود زورش

                                                                که تا یک دم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش

لینک
سه‌شنبه ٢٤ بهمن ،۱۳۸٥ - ع - شین