باید بعضی وقتها از اول نوشت   

اگر به پیرامون خود بنگریم می بینیم که اگر جرات بازنگری داشته باشیم خیلی چیزها را می تواند بهتر و زیباتر نوشت .

درست مثل زمانی که متنی را ویرایش و یا بازنویسی می کنیم .

لینک
یکشنبه ۱٢ اردیبهشت ،۱۳۸٩ - ع - شین

   سال جدید   

زمان به سرعت می گذرد بدون آنکه متوجه باشیم

امروز بعد از مدتها سری به اینجا زدم و تازه متوجه شدم که از اولین مطلبی که در این وبلاگ نوشتم بیش از ۶ سال گذشته ، انگار همین دیروز بود که نخستین مطلب رو نوشتم .

لینک
سه‌شنبه ۱٠ فروردین ،۱۳۸٩ - ع - شین

   عید آمد   

معشوقه به سامان شد تا باد چنین بادا

کفرش همه ایمان شد تا باد چنین بادا

 

شب رفت صبوح آمد غم رفت فتوح آمد

خورشید درخشان شد تا باد چنین بادا

 

زان خشم دروغینش زان شیوه شیرینش

عالم شکرستان شد تا باد چنین بادا

 

عید آمد و عید آمد یاری که رمید آمد

عیدانه فراوان شد تا باد چنین بادا

 

ای مطرب صاحب دل در زیر مکن منزل

کان زهره به میزان شد تا باد چنین بادا

 

قهرش همه رحمت شد زهرش همه شربت شد

ابرش شکرافشان شد تا باد چنین بادا

 

خاموش که سرمستم بربست کسی دستم

اندیشه پریشان شد تا باد چنین بادا

لینک
پنجشنبه ٢٩ اسفند ،۱۳۸٧ - ع - شین

   نوروز   

نو  بهاراست  در آن کوش که خوشدل باشی

که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی

من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش

که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی

در چمن هر ورقی دفتر فالی دگراست

حیف باشد که حال همه غافل باشی

لینک
دوشنبه ٢٦ اسفند ،۱۳۸٧ - ع - شین

   انسان .....   

دریافت اینکه انسان کیست وچگونه می اندیشد بسیار دشوار است و هر چه بیشتر کنکاش می کنید با شرایطی روبرو می شوید که نشانگر هزار توی پیچیده ای ست ، پر از لایه های در هم تنیده .

لینک
پنجشنبه ۱٠ بهمن ،۱۳۸٧ - ع - شین

   شاید .....   

شاید این سرنوشت  انسان است که همواره تا آخرین لحظه حیات نیز در صدد تجربه کردن  است .

که در نوع خود هم جالب است و هم گاهی مخاطره آمیز !

 

 

 

لینک
شنبه ٩ آذر ،۱۳۸٧ - ع - شین

   میان این همه واهمه   

کلی کتاب نخوانده دارم و هزار دغدغه ئ جورواجور ؛ نمی دونم تا کی باید اینجوری

روزگار را سپری کنم خیلی قبل تر وقتی هنوز روزگار اینگونه نبود ؛ وقتی که می شد  

به راحتی نفس کشید کمتر کتابی بود که از دستم در امان باشد . اما حالا چی ؟

 

لینک
سه‌شنبه ۱٩ شهریور ،۱۳۸٧ - ع - شین

   خیال روی تو   

              خیال روی تو در هر طریق همره ماست

لینک
جمعه ۱۱ امرداد ،۱۳۸٧ - ع - شین

   عمر   

گر بود عمر به میخانه رسم بار دگر   بجز از خدمت رندان نکنم کار دگر

لینک
جمعه ۳ خرداد ،۱۳۸٧ - ع - شین

   خورشید   

اخترانی که به شب در نظر ما آیند                                   پیش خورشید محالست که پیدا آیند

لینک
چهارشنبه ۱ خرداد ،۱۳۸٧ - ع - شین